Giờ trong tuần

ngày Thời gian
Thứ Hai 08:00 - 20:00
Thứ Ba 08:00 - 20:00
Thứ Tư 08:00 - 20:00
Thứ Năm 08:00 - 20:00
Thứ Sáu 08:00 - 17:00

Giờ cuối tuần

Weekend Thời gian
Thứ Bảy Không có sẵn
Chủ Nhật Không có sẵn