వీకుడై గంటలు

రోజు సమయం
సోమవారం 08:00 - 20:00
మంగళవారం 08:00 - 20:00
బుధవారం 08:00 - 20:00
గురువారం 08:00 - 20:00
శుక్రవారం 08:00 - 17:00

వారాంతపు గంటలు

Weekend సమయం
శనివారం అందుబాటులో లేదు
ఆదివారం అందుబాటులో లేదు